Polskie samobójstwa w ujęciu statystycznym

Celowe i świadome działanie zmierzające do odebrania sobie życia, czyli samobójstwo, to czyn który budzi przerażenie, wywołuje rozpacz i zawsze rodzi podstawowe pytanie: Dlaczego? Samobójcy i ich czyny to temat dla badań socjologicznych, statystyk GUS oraz policji. Ustalenie powodów, dla których ludzie decydują się na zakończenie życia jest bardzo ważne nie tylko z punktu widzenia najbliższego otoczenia samobójcy ale również szerszego kontekstu społecznego, jako jeden ze wskaźników badających poziom życia mieszkańców państwa, a szczególnie wskazujących na rodzaj problemów, z jakimi sobie poradzić nie mogą.

Statystyki zawarte w ostatnim raporcie GUS (rok 2016) podają liczbę 9861 prób samobójczych. Ponad połowa z nich zakończyła się zgonem. To więcej osób niż ofiar śmiertelnych wypadków komunikacyjnych.

Raporty policji za rok 2018 podają informację o 11167 próbach samobójczych, z których aż 5182 zakończyły się śmiercią.

Mimo dwóch różnych źródeł informacji warto zauważyć znaczący wzrost liczby samobójstw w Polsce.

Rodzaje samobójstw i ich przyczyny

Samobójstwa dzieli się głównie z racji ilości osób, które jednocześnie są ich ofiarami. Samobójstwa dokonywane w pojedynkę stanowią około 99 procent wszystkich aktów tego rodzaju, które zostały zgłoszone i udokumentowane przez policję i służby medyczne.

Samobójstwa zbiorowe są rzadkością – w Polsce odnotowywane co kilka lat, najczęściej są to samobójcze próby osób tworzących związki, które nie mogą z jakiegoś powodu być razem lub nie potrafią przezwyciężyć jakiego wspólnego problemu.

Zjawiskiem wstrząsającym opinią publiczną są tak zwane samobójstwa rozszerzone. Samobójca, zanim sam odbierze sobie życie pozbawia go osoby z najbliższego otoczenia – najczęściej współmałżonka (partnera) i dzieci. O ile można założyć, że współmałżonek mógł wyrazić zgodę na taki czyn, o tyle zabijanie nieświadomych niczego dzieci jest ostro potępiane przez ogół społeczeństwa.

Do najczęstszych przyczyn samobójstw, według raportu GUS, zalicza się:

  • choroby psychiczne,
  • ciężkie stany depresyjne wywołane tragicznymi wydarzeniami,
  • problemy rodzinne,
  • poważne, śmiertelne choroby lub inne problemy zdrowotne.

Wśród nastolatków próby samobójcze często związane są z brakiem akceptacji, której skutkiem jest odrzucenie a czasem prześladowanie przez grupę rówieśniczą. Nie bez znaczenia są tutaj narzędzia, które sprzyjają prześladowcom – Internet, w którym zamieszczane są kompromitujące treści, nieraz stawał się bodźcem do targnięcia się na własne życie.

Kim są polscy samobójcy?

Według GUS samobójcami są najczęściej żonaci mężczyźni w przedziale wiekowym 30 – 49 lat. W roku 2018 z własnej ręki zginęło 4471 mężczyzn i 711 kobiet. Ale próby samobójcze tak naprawdę ani wieku, ani płci nie mają. W tym samym roku skutecznie odebrało sobie życie aż sześcioro dzieci w przedziale 7-12 lat oraz 159 osób powyżej 85 roku życia.

Miejsce, czas, okoliczności samobójstw

Statystyki ze wszystkich lat wskazują jednoznacznie, że „ulubionym” dniem samobójców jest poniedziałek. Być może weekend wolny od pracy czy nauki daje więcej czasu na pogrążanie się w samotności i myślach o swoim trudnym położeniu.

Najmniej prób samobójczych odnotowuje się w czwartki.

Jeśli chodzi o miejsce to targający się na swoje życie to najczęściej jest to własny dom, strych lub piwnica oraz zabudowania gospodarcze. Wiele osób wybiera las, torowisko, drogę, zbiornik wodny. Najrzadziej do czynów samobójczych dochodzi w obiektach wojskowych oraz na terenie zakładów pracy.

Spośród wielu metod odebrania sobie życia w Polsce najczęściej wybierane są:

  • powieszenie,
  • zażycie leków,
  • samookaleczenie,
  • rzucenie się z wysokości.

Źródła:
1. Raporty policyjne 2017 – 2018
http://www.statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/zamachy-samobojcze/63803,Zamachy-samobojcze-od-2017-roku.html
2. Raport GUS 2016
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/statystyka-przyczyn-zgonow/zamachy-samobojcze-w-2016-r-,5,1.html

O

Jestem pasjonatką dosłownie wszystkiego co kobiece i chcę się dzielić swoją wiedzą w tym zakresie. Udzielam moim czytelniczkom różnego rodzaju porad na kwestie, które je interesują. Nierzadko poruszam także tematy tabu.

About Aga

Jestem pasjonatką dosłownie wszystkiego co kobiece i chcę się dzielić swoją wiedzą w tym zakresie. Udzielam moim czytelniczkom różnego rodzaju porad na kwestie, które je interesują. Nierzadko poruszam także tematy tabu. Contact: Website | More Posts

Leave a comment

Your email address will not be published.


*