Likwidacja działalności gospodarczej

Przedsiębiorcy, którzy likwidują działalność gospodarczą, albo spółkę niebędącą osobowość prawną muszą sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji lub na dzień wystąpienia wspólnika ze spółki. Jest to obowiązek, który mają podatnicy prowadzący pełną księgowość oraz Ci którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Artykuł ten wyjaśnia jak przebiega likwidacja działalności. Przydatna może się również okazać rejestracja spółki Katowice.

Rozliczenie się z urzędami

Przedsiębiorca, który likwiduje działalność gospodarczą, zobligowany jest do zakończenia dokumentacji oraz wypełnienia niezbędnych formalności związanych z wyrejestrowaniem w urzędach i instytucjach. Likwidacja działalności powinna zostać zgłoszona na formularzu CEIDG-1, który jest wnioskiem o wykreślenie z wpisu CEIDG. Należy go złożyć w urzędzie w terminie 7 dni od momentu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.

W przypadku kiedy zaprzestajemy wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, przedsiębiorca powinien dokonać wyrejestrowania za pomocą formularza VAT-Z, który należy dostarczyć do US w terminie 7 dni. Na podstawie złożonego formularza CEIDG-1 oraz z informacją o zaprzestaniu działalności ZUS, sporządza się druk ZUS ZWPA, który informuje, że zostaliśmy wyrejestrowani jako płatnik składek. Później należy zgłosić formularz ZUS ZWUA, czyli o wyrejestrowanie siebie z ubezpieczeń i ewentualnie ZUS ZCNA, czyli wyrejestrowanie z ubezpieczeń członków rodziny.

Wygaszenie umów z pracownikami

Jeśli przedsiębiorca chce zakończyć działalność gospodarczą, musi dopilnować aby terminy umów z pracownikami, dostawcami itd. Wygasły tuż przed datą zakończenia działalności. Okres umowy z pracownikami jest uzależniony od stażu ich pracy u konkretnego pracodawcy. W przypadku kontrahentów, umowy zawierają zazwyczaj klauzule. Wypowiedzenia więc, trzeba złożyć wcześniej tak aby w dniu likwidacji umowy już wygasły.

ZUS

Zamknięcie firmy oznacza również wyrejestrowanie w ZUS wszystkich ubezpieczonych. Do tych osób zaliczyć możemy samego przedsiębiorcy, osoby współpracujące, pracowników, rodziny, członków rodziny pracowników itd. Trzeba to zrobić w ciągu siedmiu dni od zaprzestania działalności lub wygaśnięcia umowy. Jeśli w firmie jest zatrudnionych mniej niż pięć osób, wyrejestrowania można dokonać tylko w formie papierowej lub elektronicznej, jednak w przypadku większej ilości osób należy użyć programu Płatnik lub ePłatnik.

Remanent

Przedsiębiorca, który likwiduje działalność gospodarczą musi sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów musza sporządzić spis z natury do celów PIT i dokonać wyceny składników majątku na dzień likwidacji działalności w ciągu 14 dni od jego dokonania. Należy jednak wcześniej zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

Obowiązki po likwidacji

Po zakończonej działalności przedsiębiorca powinien zadbać o odpowiednie przechowywanie KPiR oraz wszystkich faktur czy rachunków przez okres pięciu lat, za który dokument został sporządzony. Urząd skarbowy ma natomiast prawo przeprowadzić kontrolę także u przedsiębiorców, którzy zlikwidowali działalność. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli sprzedaż składników majątku likwidowanej firmy nastąpi przed upłynięciem sześciu lat to dochód z jej sprzedaży będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Avatar

O

Jestem pasjonatką dosłownie wszystkiego co kobiece i chcę się dzielić swoją wiedzą w tym zakresie. Udzielam moim czytelniczkom różnego rodzaju porad na kwestie, które je interesują. Nierzadko poruszam także tematy tabu.

Avatar
Jestem pasjonatką dosłownie wszystkiego co kobiece i chcę się dzielić swoją wiedzą w tym zakresie. Udzielam moim czytelniczkom różnego rodzaju porad na kwestie, które je interesują. Nierzadko poruszam także tematy tabu.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*